HOME AKTUALITY O SPOLEČNOSTI NÁŠ PRODUKT POMÁHÁME PRO MÉDIA KONTAKT
V PROVIDENTU MÁME DLOUHOU TRADICI SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI
PROVIDENT POMÁHÁ FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOBROVOLNICTVÍ

Našim zaměstnancům dáváme dva placené dny, aby pomohli v neziskovém sektoru. Pro širokou veřejnost máme program finančního vzdělávání. A pořadatelům komunitních akcí, které mají zlepšit život a prostředí kolem nás, přispějeme na organizaci.

ZAŽÁDAT O GRANT
DOBROČINNOST VE STATISTIKÁCH
2
Placené dny ročně zaměstnancům pro zapojení do veřejně prospěšných projektů
1455
Odpracovaných hodin zaměstnanců ve prospěch společensky prospěšných projektů
253
Zaměstnanců ročně se zapojujících do charitativní práce
1,6
Milionu korun jsme v roce 2016 věnovali v České republice na dobročinné účely.
3
V soutěži TOP odpovědná firma, která hodnotí firemní dobročinnost, jsme se v roce 2016 umístili na třetím místě. 
Dobrovolnictví a finanční sbírky
DOBROVOLNICTVÍ ZAMĚSTNANCŮ
DOBROVOLNICTVÍ ZAMĚSTNANCŮ
Více než 10 let v Providentu funguje dobrovolnický program pro zaměstnance. Každý zaměstnanec Providentu včetně nejvyšších manažerů má dva placené dny ročně pro dobrovolnou práci ve prospěch neziskového sektoru.

Snažíme se motivovat své lidi k tomu, aby se sami aktivně zapojili do zlepšování života ve svém okolí a podpořili dobrou věc. Kromě fyzické práce zaměstnanci všech našich poboček mezi sebou pravidelně pořádají finanční sbírky zaměřené na konkrétní pomoc v jejich regionu. Provident pak vybranou částku zdvojnásobí.
  
Do dobrovolnického programu se zapojuje přes 40 % zaměstnanců, kteří ročně takto odpracují přes 1200 dobrovolnických hodin, což je 153 pracovních dní.
1 VIDEO
Pomáháme tam, kde působíme
Pomáháme s Providentem
Pomáháme s Providentem
Internetový grantový portál Pomáháme s Providentem jsme založili v roce 2009, abychom umožnili aktivním lidem z celé republiky získat finance na realizaci menších projektů nebo akcí, které pořádají ve svém okolí.

Organizátoři (neziskovky, spolky, apod.) mají možnost požádat o příspěvek na veřejně prospěšné projekty. To vše online, bez byrokratických procesů a zdlouhavých žádostí.

Na www.pomahamesprovidentem.cz mohou zájemci prezentovat své nápady a žádat o hlasy návštěvníků stránek. Akce, které získají na stránkách nejvíce hlasů, si od Providentu odnesou finanční příspěvek. Za dobu fungování portálu již Provident takto rozdělil více než 12 miliónů korun a podpořil 1100 komunitních projektů.

1 VIDEO
Finanční vzdělávání
Učíme lidi rozumět penězům
Učíme lidi rozumět penězům
Jako odpovědný poskytovatel půjček do domácnosti cítíme povinnost pomáhat široké veřejnosti naučit se hospodařit se svými penězi a předcházet finančním těžkostem.Již od roku 2010 aktivně podporujeme finanční vzdělávání dospělých projektem Abeceda rodinných financí. Od jeho spuštění naši lektoři vyškolili více než 5000 účastníků, např. v tom, jak si vést rodinný rozpočet. Kde sehnat dobrou práci, jak uspořit vydělané peníze a nezabřednout do zbytečných dluhů – to jsou rady, které mladým lidem dává náš nový video seriál Cash Crew. „Přináší praktické vědomosti, kterým se říká vznešeně „finanční gramotnost“. Jelikož ale oslovujeme generaci vyrůstající v jiném světě, volíme pro ně nejbližší a nejsrozumitelnější formu - krátká youtubová videa,“ vysvětlila autorka námětu a scénáristka Lenka Kotvová. Za CASH CREW jsme získali 3 prestižní ocenění z PR a marketingových soutěží.1 VIDEO