HOME AKTUALITY O SPOLEČNOSTI NÁŠ PRODUKT POMÁHÁME PRO MÉDIA KONTAKT
přidáno 04.8.2015 v 15:31
Pololetní hospodářské výsledky Provident Financial
International Personal Finance plc (mateřská firma společnosti Provident Financial s.r.o. v rámci IPF Group) dnes oznámila finanční výsledky za první pololetí 2015. Celkový zisk skupiny IPF před zdaněním dosáhl 43,3 milionu GBP (1H 2014: 47,1 mil. GBP). V České republice a na Slovensku zisk Providentu v pololetí dosáhl 9,4 milionu GBP (1H 2014: 11,2 mil. GBP).

Společné pololetní výsledky ČR a SR

I přes velmi konkurenční obchodní prostředí v obou zemích se zisk před zdaněním zvýšil o 100 000 liber. Silnější kurz libry vůči koruně však zapříčinil, že zisk po přepočtu na libry byl nižší než v loňském roce.

Díky zpřísnění úvěrových kritérií v roce 2014 se nám podařilo zlepšit výběry splátek, což snížilo ztráty z hodnoty pohledávek. Provozní náklady jsme udrželi na stávající úrovni.

V obou zemích jsme rozšířili naši produktovou nabídku, abychom lépe vyhověli požadavkům širší skupiny zákazníků. Zároveň jsme zavedli nové procesy, které by měly přinést rychlejší růst. Jejich výsledkem je, že jsme v průběhu pololetí postupně zaznamenali zlepšující se trend ve výši poskytnutých půjček.

Hlavní finanční výsledky skupiny IPF

• Zisk před zdaněním a mimořádnými položkami dosáhl 43,3 milionu GBP
• Objem poskytnutých půjček se zvýšil o 10% a výnosy o 5%
• Počet zákazníků se zvýšil o 6% na 2,7 milionu
• Díky akvizici společnost MCB Finance počátkem roku 2015 IPF vstoupilo na trh půjček přes internet. MCB Finance se začlenila jako nově vzniklá digitální divize.
• Prozatímní dividenda vzrostla o 10% na 4,6 pence na akcii. IPF bude pokračovat ve zpětném odkupu svých akcií.

Gerard Ryan, generální ředitel IPF, uvedl: „Jsem potěšen, že náš byznys půjček do domácnosti naplňuje naše strategická očekávání. I naše nově zformovaná divize půjčování online se rozvíjí pozitivně a plánujeme s ní vstoupit koncem roku na španělský trh.“
mediální zpráva 37 / 69