HOME AKTUALITY O SPOLEČNOSTI NÁŠ PRODUKT POMÁHÁME PRO MÉDIA KONTAKT
image
SOUBORY KE STAŽENÍ
přidáno 01.4.2015 v 15:39
Z obyvatel zemí střední a východní Evropy jsou Češi nejspokojenější, zjistil průzkum Providentu
Češi patří mezi nejspokojenější obyvatele střední a východní Evropy. V porovnání se Slováky, Poláky, Maďary a Rumuny jsou více spokojení jak s kvalitou života a vztahy s rodinou i přáteli, tak s životním standardem a finanční situací. Plyne to z mezinárodního průzkumu, kterého se zúčastnilo více než 5 tisíc respondentů ve věku 18-65 let, z toho tisícovka pocházela z Česka. Průzkum realizovala TNS AISA pro společnost Provident Financial.

Na základě ukazatelů sledujících právě spokojenost se životem, finanční poměry a zastávané hodnoty zpracovala TNS AISA typologii, díky níž lze porovnat strukturu populace napříč zeměmi. Více než polovina Čechů (54 %) spadá podle této typologie do dvou skupin – pečovatelů a tradicionalistů. Naopak bojovníků a frustrovaných je v Česku pouze 7 %, zatímco průměr ve sledovaných zemích dosahuje téměř trojnásobku (20 %).

Pečovatelé

První skupina – pečovatelé – se v minulosti dopracovala ke slušnému životnímu standardu a k uspokojivé finanční situaci, což jí dovoluje více se zaměřit na jiné stránky života než je práce. Za jednu z nejcennějších hodnot považuje rodinu a právě pevné rodinné vazby jsou důležitým zdrojem životní spokojenosti,“ vysvětluje marketingová manažerka Providentu Jitka Vomáčková. Co se týče peněz, jsou pečovatelé odpovědní a uvážlivě rozhodují o tom, za co je utratí. „Jelikož žijí pro rodinu, za smysluplnou považují půjčku, z níž budou mít prospěch jejich děti či vnuci,“ dodává Vomáčková. Pečovateli jsou častěji ženy, lidé ve věku 36 až 55 let a manželské páry.

Tradicionalisté

Druhou významnou skupinu v české populaci představují tzv. tradicionalisté. Podobně jako pečovatelé jsou spokojení se životem. Jsou však konzervativnější a ještě silněji fixovaní na rodinu a také místo, ve kterém žijí. Lidé z této skupiny jsou skromní a s penězi nakládají hospodárně. „Tradicionalisté jsou, co se týče peněz, velice opatrní. Pečlivě zvažují, co si koupí a půjčku si berou pouze na věci, které skutečně potřebují a jinak by si je nemohli dovolit,“ říká Vomáčková. Mezi tradicionalisty opět převažují ženy, vysoké je také procento osob žijících v manželství. V porovnání s jinými typy se zde častěji vyskytují rodiče s již dospělými dětmi, což je dáno vyšším věkovým průměrem – kromě lidí ve věku 36 až 55 let jsou početně zastoupení také Češi starší 55 let.

Požitkáři

Zhruba pětinu Čechů lze dle typologie označit jako požitkáře. Jsou to lidé optimističtí, spontánní a mají rádi značkové výrobky, za které jsou ochotní si připlatit. Zakládají si na materiálních statcích více než na vztazích se svým okolím, velký důraz kladou na kariéru a dosažení životních úspěchů. Na druhé straně je pro ně důležité patřit do nějaké sociální skupiny. „Požitkáři jsou ochotní vzít si půjčku i na věci, které bezprostředně nepotřebují pro život, ale po nichž touží. Na druhou stranu by nešli do rizika, že nebudou schopni splatit, na co si půjčí. Mají stabilní příjem a ví, co si můžou dovolit,“ upřesňuje Vomáčková. Mezi požitkáři se vyskytují ženy a muži rovnoměrně, avšak vysoké je procento mladých a singles.

Maximalisté

Další přibližně pětina Čechů patří mezi maximalisty. Vyznačují se tím, že ať už jde o práci nebo zábavu, vše dělají naplno. V porovnání s požitkáři si ještě více cení kariéry a osobních úspěchů. Jsou velice spontánní a řídí se tím, že bez riskování by byl život nudný. „Nakupují impulzivně, na druhou stranu to jsou chytří zákazníci, kteří se lehce orientují v informační záplavě a dokáží si najít výhodné nabídky. Chtějí být trendy, a proto nakupují věci, které jim slouží k demonstraci jejich sociálního statusu. Více než ostatní skupiny utrácejí za technologické novinky, a tak nepřekvapí, že jsou největšími uživateli chytrých telefonů,“ poznamenává Jitka Vomáčková. V této skupině převažují lidé do 35 let a singles, 6 z 10 maximalistů jsou muži.

Bojovníci

Předposlední skupinu, do níž spadá pouhých 4 % Čechů, představují bojovníci. Jsou poraženi životem, což je způsobeno jednak finanční tísní a nízkým životním standardem, tak omezenými vazbami s jejich okolím. Často mají pocit, že nic nezvládají, protože jsou okolnostmi nuceni dělat rychlá rozhodnutí. Se svojí situací se snaží bojovat, většinou ale neúspěšně, protože neví jak. „Kvůli nižším příjmům je pro tuto skupinu takřka nemožné vytvářet si finanční rezervu a v případě nenadálých výdajů si tito lidé berou půjčku. Místo toho, aby se zašli poradit do bezplatné občanské poradny, raději o svých problémech nemluví a tají je i před rodinou. To jejich situaci ještě zhoršuje,“ podotýká Vomáčková. V této skupině převažují ženy a lidé mezi 36 a 55 lety, častěji zde najdeme rozvedené.

Frustrovaní

Poslední skupinou jsou frustrovaní (3 %). „Jejich finanční poměry je tíží, na druhou stranu situace není tak beznadějná, jak ji vidí. Jejich frustrace dále plyne z pocitu, že věci nemají pod kontrolou, přitom si to velice přejí. Jediným světlým místem zůstává rodina, a proto se k ní upínají. V ostatních aspektech života jsou velice nespokojení,“ říká Vomáčková. Podobně jako bojovníci i lidé z této skupiny mají problém vytvářet si pravidelně finanční rezervu a občas se stane, že jim nezbývají peníze na pokrytí pravidelných výdajů. Mezi frustrovanými převažují ženy a lidé ve věku 36 až 55 let. 

Pro další informace kontaktujte:

Ondřeje Holoubka, tel: 602 212 385, ondrej.holoubek@provident.cz
mediální zpráva 28 / 81