HOME AKTUALITY O SPOLEČNOSTI NÁŠ PRODUKT POMÁHÁME PRO MÉDIA KONTAKT
image
přidáno 03.2.2014 v 16:37
Narůstající ceny potravin nutí Čechy kupovat méně kvalitní jídlo
Růst cen potravin dělá Čechům velké starosti. Téměř čtvrtina z nich uvádí, že se zvyšování výdajů za jídlo podílí nejvyšší měrou na růstu běžných výdajů jejich domácnosti. To Čechy nutí s potravinami lépe hospodařit a nakupovat méně kvalitní a lacinější produkty. Vyplývá to z průzkumu společnosti Provident Financial, který provedla mezinárodní výzkumná agentura YouGov mezi 3 887 zákazníky Providentu v České republice.

Nejvíc rostou výdaje na jídlo, lidé jsou na něj ochotní si i půjčit 

Potraviny se podle odpovědí respondentů podílejí na nárůstu rodinných výdajů nejvyšší měrou. Právě růst ceny potravin uvádí nejvíce Čechů (23 % nyní, v dubnu 2013 20 %) jako důvod pro zvýšení rodinných nákladů. Na tuto skutečnost respondenti nejčastěji reagují snahou s jídlem lépe hospodařit, tedy co nejméně jídla vyhazovat (60 %) a/nebo nákupem lacinějších potravin (49 %), 35 % respondentů uvedlo, že šetří nákupem méně kvalitních potravin. Jen pětina respondentů nakupuje jídla méně. Čtvrtina respondentů na potravinách i přes zvýšení ceny nešetří, úspory hledají v jiných výdajích, například omezením nákupů spotřebního zboží či vybavení domácnosti, dovolených nebo zábavy. Desetina respondentů (9 %) si je ochotna na nákup jídla půjčit.

Na telefonování tolik nešetříme 

Pravděpodobně díky snižování cen za služby mobilních operátorů v posledních měsících naopak šetří čím dál tím méně Čechů na telefonování. Zatímco v dubnu 2013 uvedla více než polovina respondentů (52 %), kteří byli nuceni snižovat své běžné výdaje, že omezili náklady na volání a další služby mobilních operátorů, aktuálně je to 45 % lidí.

Zdroj: Agentura YouGov pro Provident Financial

Pro další informace kontaktujte:

Ondřeje Holoubka, tel: 602 212 385, ondrej.holoubek@provident.cz
mediální zpráva 8 / 69