HOME AKTUALITY O SPOLEČNOSTI NÁŠ PRODUKT POMÁHÁME PRO MÉDIA KONTAKT
image
přidáno 10.12.2013 v 17:27
Právník Providentu Martin Šváb radí: "Jak ovlivní nový občanský zákoník půjčování peněz?"
Půjčka bude zápůjčka, dlužník vydlužitel

Nový zákoník upouští od současného rozšířeného a srozumitelného pojmu půjčka, který nahrazuje zápůjčkou. Z dlužníka se stane vydlužitel a z věřitele zapůjčitel. Jde pouze o změnu názvosloví, podstata zápůjčky se od současné půjčky lišit nebude. Smlouva o zápůjčce může být buď bezplatná, nebo častěji spíše úplatná, tzn. že budete muset platit úroky. Výše úroků by vždy měla být přiměřená, jinak by mohl soud smlouvu zrušit nebo na požádání úroky snížit.

Smlouva vždy raději písemná

Smlouva nemusí mít písemnou formu. „Může být uzavřena i ústně, pak ale mohou nastat problémy s dokazováním např. výše předaných peněz. Bude tak záležet jen na smluvních stranách, jestli takové riziko podstoupí. Smlouva o zápůjčce přitom vznikne až samotným předáním peněz, ne pouhou dohodou o jejím obsahu,“ vysvětluje ředitel právního oddělení Provident Financial Martin Šváb.

I když určení doby, do kdy mají být peníze vráceny, nebude představovat podstatnou náležitost smlouvy, lze její stanovení ve smlouvě doporučit. Pokud splatnost dohodnuta nebude, bude záviset na vypovězení smlouvy. Výpovědní doba, v případě že nebude stanoveno jinak, bude přitom činit šest týdnů.

Co se změní pro klienty?

Zákazníků se změny prakticky nedotknou, nejpodstatnější bude používání nového názvosloví. Lidé si tedy budou muset zvyknout na slova jako zápůjčka, vydlužitel nebo zapůjčitel,“ dodává Martin Šváb.

Nový občanský zákoník a spotřebitelské úvěry
 
  • Mění se názvy, půjčka bude zápůjčka, dlužník vydlužitel a věřitel zapůjčitel.
  • Smlouva může být uzavřena také jen ústně. Bezpečnější je ale písemná forma. 
  • Jestliže ve smlouvě nebude stanoveno jinak, bude výpovědní doba činit šest týdnů.
aktualita 19 / 124