HOME AKTUALITY O SPOLEČNOSTI NÁŠ PRODUKT POMÁHÁME PRO MÉDIA KONTAKT
image
přidáno 10.5.2018 v 16:50
Nejčastější otázky k GDPR. Čtenářům Blesku odpovídal náš právník Martin Šváb
GDPR zasáhne i malé kutily

* Vedu kroužek malých kutilů (cca 15 dětí). Týká se mě GDPR?
„Ano, týká. GDPR se vztahuje i na spolky, sportovní kluby či neziskové organizace.“

* Moje dcera má alergii na většinu ovoce a některé další potraviny, nechci ale, aby tato informace volně visela na třídní nástěnce, aby se jí děti neposmívaly… Mám na to právo?
„Máte. Na školní nástěnce by totiž neměly viset žádné údaje, podle nichž by šlo dítě identifi -kovat.“

* Každoročně se na naší škole konají přijímací zkoušky do námi nabízených studijních oborů. Jak máme jako škola zajistit, aby vyvěšené výsledky uchazečů nebyly v rozporu s nařízením GDPR?
„Nejlepším způsobem je anonymizace či šifrování výsledkových listin, a to např. tak, že každý uchazeč dostane přidělený číselný kód. Na místech přístupných veřejnosti by totiž neměly viset žádné údaje, podle nichž by šlo studenta identifikovat.“

* Obtěžují mě neustálé e-maily a SMS e-shopů, kde byla podmínkou online nákupu registrace. Můžu chtít, aby e-shop moje údaje nezpracovával nebo je úplně vymazal? „Ano. V případě, že odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracovávání, má správce (e-shop) povinnost vaše osobní údaje zlikvidovat.“

* O víkendu se mi podařilo ztratit firemní mobil, kde jsem měla zhruba 400 telefonních čísel klientů a e-mailových adres. Co mám dělat? „Kontaktujte co možná nejdříve svého zaměstnavatele a událost mu nahlaste, aby provedl možná opatření. A propříště si pamatujte, že nejlepší je v tomto směru prevence – nikdy žádná citlivá data do mobilu nevkládat a mobilní telefon zaheslovat.“

* Můžu na svůj Instagram vyvěsit fotografie z dovolené, když na nich jsou i jiní lidé? „Můžete, protože jde o užití fotografií k soukromým účelům, takže se vás nařízení GDPR nijak zvlášť nedotkne. Při zveřejňování jakýchkoliv fotek jiných lidí však musíte dbát na ochranu práv těchto osob.“

* Můžete mi jednoduše vysvětlit, koho se nařízení GDPR týká a koho naopak už ne? „Nařízení se týká všech, kdo nějakým způsobem nakládají s osobními údaji a zpracovávají je. Ať už jde o osobní údaje zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, pacientů, žáků a studentů apod. Týká se tedy nejen velkých firem, ale i malých živnostníků a obchodníků, dále státních institucí, spolků a neziskových organizací, zájmových kroužků či sportovních klubů. Netýká se fyzických osob, které zpracovávají osobní údaje výlučně pro svoji domácí či osobní potřebu.“

* Může mi hrozit pokuta, když nestihnu všechno do začátku platnosti GDPR zařídit a provést potřebná opatření? A v jaké výši? „Ano, může. Její výše bude individuální dle míry porušení nařízení. Nicméně její výše by měla být přiměřená a odrazující, nikoli však likvidační.“

* Může nás zaměstnavatel nutit k focení na firemní Facebook a web? Můžu odmítnout, když nechci, aby moje fotky někde visely, a nemůže mi kvůli tomu dělat nějaké problémy? „Odmítnout samozřejmě můžete. Zaměstnavatel vás nemůže k focení nutit. Vaše rozhodnutí by měl respektovat.“
aktualita 116 / 126