HOME AKTUALITY O SPOLEČNOSTI NÁŠ PRODUKT POMÁHÁME PRO MÉDIA KONTAKT
image
SOUBORY KE STAŽENÍ
TOP · přidáno 28.2.2018 v 17:14
Provident získal licenci od České národní banky

Dnešní den je významným mezníkem v podnikání Providentu v České republice – získali jsme licenci od České národní banky (ČNB).


ČNB, která je nově dohledovým orgánem nad celým úvěrovým trhem, realizuje licencování nebankovních poskytovatelů v rámci zákona o úvěru přijatého v roce 2016. Cílem zákona bylo zvýšit transparentnost a sjednotit úroveň kontroly na celém bankovním i nebankovním trhu spotřebitelských úvěrů. Udělení licence pro podnikání v České republice vnímáme jako přirozené vyústění našeho dlouholetého úsilí podnikat transparentně, korektně a s maximálním ohledem na práva a potřeby zákazníků. Ve všech zemích, kde naše společnost působí, v plné míře respektujeme legislativu, podnikáme eticky a odpovědně.

Petr Šaštinský, generální ředitel Providentu v České republice, k tomu dodal: „Proces licencování, jak ho nastavila ČNB, byl velmi přísný a komplexní. Vnímáme jej nejen jako potřebný systémový nástroj k regulaci úvěrového trhu, ale především jako důležitou součást opatření na ochranu spotřebitelů před nekalými společnostmi, které nerespektují zákonné požadavky a využívají nekorektní praktiky.“

„Věříme, že licencování pomůže zlepšit veřejné vnímání ‚značkových‘ poskytovatelů úvěrů, mezi které patříme i my. Jméno těchto společností i celého segmentu nyní bohužel kazí subjekty, které se pohybují na hraně nebo i za hranou zákona. Jsme rádi, že značka Provident bude i nadále pro zákazníky jistotou korektního přístupu k řešení jejich finančních potřeb.“

mediální zpráva 57 / 69