HOME AKTUALITY O SPOLEČNOSTI NÁŠ PRODUKT POMÁHÁME PRO MÉDIA KONTAKT
image
SOUBORY KE STAŽENÍ
přidáno 20.9.2017 v 16:48
Češi mají strach z imigrace, naopak v hodnocení ekonomické situace jsou optimisté
Byť mají Češi obvykle pověst stěžovatelů a pesimistů, většina hodnotí svou aktuální životní situaci pozitivně, a to především z ekonomické stránky. Každý druhý Čech očekává, že se mu bude v následujících dvanácti měsících dařit lépe, většina (56 %) je spokojena se svým životním standardem. Co naopak dělá Čechům vrásky na čele, je imigrace z mimoevropských zemí. Tato zjištění vyplývají z mezinárodního průzkumu agentury GfK pro společnost Provident, kterého se zúčastnilo 1001 Čechů. V průzkumu odpovídali také Poláci, Maďaři a Rumuni.

Zlepšení své finanční situace očekává v následujících dvanácti měsících 52 % Čechů, opačný názor vyjádřilo pouze 9 %. Jako nejčastější důvod zlepšení respondenti uváděli zvýšení platu. „V tomto ohledu jsme většími optimisty než lidé v Polsku a Maďarsku, kde zlepšení očekává pouze 38 %, respektive 34 % oslovených,“ doplnil mezinárodní srovnání vedoucí analytického oddělení Providentu Tomáš Černý.

Velká část Čechů (56 %) je rovněž spokojená se svým životním standardem a podobně jsou na tom Rumuni (59 %) a Poláci (62 %). Naopak Maďaři jsou v hodnocení své životní úrovně zdrženlivější – pozitivně ji vnímá pouze 24% respondentů. „Češi také vykazují značnou důvěru v tuzemskou ekonomiku. Ve zlepšení věří 33 %, zatímco v Polsku je to pouze 21 % lidí, v Maďarsku ještě o procento méně,“ dodává T. Černý.

Strach z imigrace
Zatímco v ekonomických aspektech převládá mezi Čechy optimismus, obavy mají z příchodu imigrantů z mimoevropských zemí. Tento názor vyjádřila pětina respondentů, což je trojnásobně více než činí průměr v ostatních zemích, kde průzkum probíhal. „Češi mají větší obavy z imigrace (19 %) než kupříkladu z rostoucích životních nákladů (17 %) či nezaměstnanosti (9 %). Oproti tomu respondenti z jiných zemí vyjadřovali obavy spíše z rostoucích životních nákladů (22 %), zatímco imigrace se obává v průměru jen 6 %,“ uvedl T. Černý.

Pro další informace kontaktujte:
Ondřeje Holoubka, tel: 602 212 385, ondrej.holoubek@provident.cz
mediální zpráva 55 / 69