HOME AKTUALITY O SPOLEČNOSTI NÁŠ PRODUKT POMÁHÁME PRO MÉDIA KONTAKT
image
přidáno 01.3.2017 v 14:12
Hospodářské výsledky Providentu za rok 2016
International Personal Finance plc (mateřská firma společnosti Provident Financial s.r.o. v rámci IPF Group) dnes oznámila finanční výsledky za rok 2016. Celkový čistý zisk skupiny IPF před zdaněním dosáhl 92,6 milionu GBP (2015: 116,1 mil. GBP). Celoroční dividenda zůstala na úrovni 12,4 pence za akcii.

V České republice Provident dosáhl zisku před zdaněním za rok 2016 ve výši 13,6 mil. GBP (2015: 14,7 mil. GBP). Příčinou mírného poklesu zisku jsou dlouhodobé investice do nových produktů a technologií v souladu se strategií společnosti, dále také rostoucí konkurence na finančním trhu a v neposlední řadě náklady spojené se změnami souvisejícími s novou legislativou.

Provident na konci loňského léta inovoval produktovou nabídku právě na základě rostoucího zájmu o vyšší úvěry s delší dobou splácení a také splácení úvěrů na účet. Stejně tak trvale roste počet zákazníků, kteří při splácení preferují měsíční frekvenci oproti týdenní. Nová produktová nabídka reflektuje tyto trendy a svými parametry se přibližuje nabídce bankovních poskytovatelů úvěrů.

Naší hlavní prioritou pro letošní rok je získání licence od České národní banky a další rozšíření stávající nabídky hotovostních i bezhotovostních půjček. Chystáme se také spustit plnohodnotný online produkt pod značkou Provident,“ řekl Petr Šaštinský, generální ředitel českého Providentu.

Hlavní finanční výsledky skupiny IPF
• Zisk před zdaněním a mimořádnými položkami 92,6 mil GBP (2015: 116,1 mil. GBP).
• Celkový zisk IPF ovlivnil mírný pokles v segmentu hotovostních půjček do domácnosti a investiční náklady ve výši 4,7 mil. GBP do online aktivit divize IPF Digital. Pozitivně se do zisku promítly silnější směnné kurzy.
• Počet zákazníků činí nyní 2,5 milionu, objem poskytnutých půjček se zvýšil o 8 % a výnosy vzrostly o 1 %.
• Celoroční dividenda zůstala na loňské úrovni ve výši 12,4 pence za akcii.

Gerard Ryan, generální ředitel IPF, uvedl: „Uplynulý rok byl pro nás velmi složitý zejména kvůli legislativním změnám v řadě zemí Evropy a sílící konkurenci na tradičních evropských trzích. Naše strategie se nemění – výnosy z našeho tradičního segmentu hotovostních půjček do domácnosti chceme využít zejména k investici do segmentu online úvěrů v divizi IPF Digital, který celosvětově roste a tento trend bude pokračovat.“

Pro další informace kontaktujte:

Ondřeje Holoubka, tel: 602 212 385, ondrej.holoubek@provident.cz

Úplné hospodářské výsledky v angličtině si můžete stáhnout z webu IPF kliknutím zde.
mediální zpráva 52 / 69