HOME AKTUALITY O SPOLEČNOSTI NÁŠ PRODUKT POMÁHÁME PRO MÉDIA KONTAKT
image
SOUBORY KE STAŽENÍ
přidáno 28.7.2016 v 14:59
Pololetní hospodářské výsledky Providentu - vyšší zisk a nové produkty
International Personal Finance plc (mateřská firma společnosti Provident Financial s.r.o.) dnes oznámila finanční výsledky za první pololetí 2016. Celkový zisk skupiny IPF před zdaněním dosáhl 30,7 milionu GBP. V České republice Provident zvýšil zisk na 8,2 milionu GBP (1H 2015: 7,8 mil. GBP).

Pololetní výsledky Provident Financial v České republice

Silná konkurence na trhu nebankovních půjček způsobila firmě mírné snížení výnosů. Ale díky zlepšení výběrů splátek a lepšímu řízení úvěrového rizika a nákladů se Providentu podařilo meziročně zvýšit zisk o 400 tisíc liber na 8,2 milionu liber.

Český Provident čeká v letošním roce zásadní změna, která začne již v srpnu. Firma rozšíří produktovou nabídku tak, aby byla více atraktivní pro širší skupinu zákazníků. Především začne nabízet výrazně vyšší úvěry s delší dobou splatnosti. Dalším krokem bude představení online produktu, se kterým chce oslovit nové segmenty zájemců o půjčku. Společnost rovněž investuje do silné marketingové podpory a výrazné vizuální proměny značky Provident.

Rozhodli jsme se obměnit naše portfolio tak, abychom mohli zákazníkům s lepším profilem a bonitou nabídnout mnohem vyšší úvěry za výhodnější cenu. Našim tradičním zákazníkům zase nově poskytneme flexibilní splátkové prázdniny a garanci celkové ceny úvěru,“ uvedl generální ředitel českého Providentu Petr Šaštinský.

Finanční výsledky skupiny IPF

• Zisk před zdaněním se dle očekávání snížil na 30,7 milionu GBP.
• Objem poskytnutých půjček se zvýšil o 6 % a počet zákazníků vzrostl o 1 %
• Náklady se podařilo snížit o 12 milionů liber

Pololetní výsledky jsou v souladu s očekáváním a odráží prvotní dopad nové regulace v Polsku a na Slovensku spolu s vyššími investicemi do naší digitální divize. Slabší výkon v Mexiku byl částečně kompenzován výbornými výsledky v jižní Evropě (v Rumunsku a Bulharsku).

Podnikání na Slovensku jsme kvůli nové legislativě zásadně omezili. V současnosti neposkytujeme nové půjčky a soustřeďujeme se na vybírání splátek u stávajících klientů. To se nám daří na 109 % a již nyní jsme vybrali přes 61 % celoročního objemu splátek.

Naše digitální divize, která se zabývá půjčováním přes internet, pokračuje v růstu. Nadále hodně investujeme na našich nových trzích v severní a jižní Evropě a v Austrálii.

Pro další informace kontaktujte:

Ondřeje Holoubka, tel: 602 212 385, ondrej.holoubek@provident.cz

Úplné hospodářské výsledky si můžete stáhnout z webu IPF www.ipfin.co.uk
mediální zpráva 47 / 67